Thông tin đầu tư Thông tin đầu tư

Danh mục dự án mời gọi đầu tư xã hội hóa Danh mục dự án mời gọi đầu tư xã hội hóa
Danh mục dự án mời gọi đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp.      Ngày 04/9/2015, Ủy ban nhân dân...
Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa
Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Các chủ đầu tư khi thực hiện các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được hưởng rất...