Làng nghề - Làng cổ Làng nghề - Làng cổ

Làng nghề đóng Tủ thờ Gò Công Làng nghề đóng Tủ thờ Gò Công
Làng nghề đóng tủ thờ đã tồn tại cách đây gần trăm năm tại ấp Ông Non, xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông. Người đầu tiên khởi xướng là ông Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1890. Qua thời gian, công nghệ...