Danh mục các dự án mời gọi đầu tư Danh mục các dự án mời gọi đầu tư

LIST OF PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN TIEN GIANG PROVINCE (19 PROJECTS) LIST OF PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN TIEN GIANG PROVINCE (19 PROJECTS)
LIST OF PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN TIEN GIANG PROVINCE  (19 PROJECTS)   Agro-product processing factory Projects of...
DANH MỤC 19 DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2018 DANH MỤC 19 DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2018
  DANH MỤC 19 DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2018 STT Tên dự án 1 Nhà máy chế biến nông sản ...
LIST OF PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN TIEN GIANG PROVINCE IN 2017 LIST OF PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN TIEN GIANG PROVINCE IN 2017
LIST OF PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN TIEN GIANG PROVINCE  IN 2017
THÔNG TIN CHI TIẾT TỪNG DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2017 THÔNG TIN CHI TIẾT TỪNG DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2017
Thông tin chi tiết 16 dự án (thực hiện theo Luật  Đấu thầu và Nghị định 30/2015/NĐ-CP) Nhà máy sản xuất hàng may mặc Trung tâm thương mại Mỹ Tho Trung tâm...
Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2017 Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2017
  Tiền Giang công bố Danh mục 36 dự án mời gọi đầu tư năm 2017      Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có Quyết định số:  331/QĐ-UBND...
THÔNG TIN CHI TIẾT 2 DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2016 THÔNG TIN CHI TIẾT 2 DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2016
  THÔNG TIN CHI TIẾT 2 DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2016 (Thực hiện theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày...
Danh mục dự án 2015-2016 Danh mục dự án 2015-2016
  Tiền Giang công bố danh mục 43 dự án mời gọi đầu tư 2015 - 2016      Ngày 09/10/2015, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có Quyết định số   2660/QĐ-UBND ...
Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2014 (tiếng Việt) Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2014 (tiếng Việt)
Xem Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2014 (tiếng Việt) Xin vui lòng click vào đây: