Chi tiết bài viết

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN, BIỂU MẪU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (2016)

MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (2016)

 1. TT 1 Quyết định chủ trương đầu tư - UBND tỉnh
 2. TT 2 Quyết định chủ trương đầu tư - TTCP
 3. TT 3 Quyết định chủ trương đầu tư - QH
 4. TT 4 Điều chỉnh QĐ chủ trương đầu tư
 5. TT 5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCN ĐKĐT) không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư (QĐCTĐT)
 6. TT 6 Cấp GCN ĐKĐT thuộc diện QĐCTĐT
 7. TT 7  Điều chỉnh GCN ĐKĐT - Tên dự án, tên và địa chỉ nhà đầu tư
 8. TT 8 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong GCN ĐKĐT
 9. TT 9  Điều chỉnh GCN ĐKĐT dự án thuộc diện ĐC QĐCTĐT
 10. TT 10 Điều chỉnh GCN ĐKĐT dự án thuộc diện ĐC QĐCTĐT TTCP
 11. TT 11 Chuyển nhượng dự án đầu tư
 12. TT 12 Điều chỉnh dự án chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức    kinh tế
 13. TT 13 Điều chỉnh dự án theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
 14. TT 14 cấp lại GCN ĐKĐT
 15. TT 15 hiệu đính thông tin GCN ĐKĐT
 16. TT 16 Nộp lại GCN ĐKĐT
 17. TT 17 Giãn tiến độ đầu tư
 18. TT 18 Tạm ngừng hoạt động
 19. TT 19 Chấm dứt hoạt động
 20. TT 20 Thành lập văn phòng điều hành (VPĐH) hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
 21. TT 21 Chấm dứt VPĐH hợp đồng BCC
 22. TT 22 Đổi GCN ĐKĐT
 23. TT 23 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
 24. TT 24 Bảo đảm đầu tư
 25. TT 25 Góp vốn, mua cổ phần
Tin liên quan
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN, BIỂU MẪU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (2016)    08/11/2016
SƠ ĐỒ VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2016    24/11/2016
Quy trình thủ tục đầu tư    21/07/2015