Chi tiết bài viết

Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2017

 

Tiền Giang công bố Danh mục 36 dự án mời gọi đầu tư

năm 2017

     Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh Tiền Giang vừa có Quyết định số: 331/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Danh mục gồm 36 dự án mời gọi đầu tư trong các lĩnh vực sau:

Xem tài liệu đính kèm:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang trân trọng kính mời các nhà đầu tư quan tâm đến các dự án nêu trên xin vui lòng liên hệ:

          Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang.

          Địa chỉ: Số 84 đường 30/4, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

          Điện thoại liên hệ: 073 625 0005 - 0733 88 46 88  Fax: 0733 972 587

 

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch ( Phòng XTĐT )

Tin liên quan
LIST OF PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN TIEN GIANG PROVINCE (19 PROJECTS)    22/08/2018
DANH MỤC 19 DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2018    22/08/2018
LIST OF PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN TIEN GIANG PROVINCE IN 2017    21/08/2017
THÔNG TIN CHI TIẾT TỪNG DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2017    15/03/2017
Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2017    13/03/2017
THÔNG TIN CHI TIẾT 2 DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2016    23/06/2016
Danh mục dự án 2015-2016    15/10/2015
Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2014 (tiếng Nhật)    21/08/2015
Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2014 (tiếng Anh)    04/08/2015
Danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2014 (tiếng Việt)    21/07/2015