Các văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư Các văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015

Tiền Giang - Địa bàn được hưởng ưu đãi theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP 


Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP (thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP) ngoài huyện Tân Phước thì huyện Tân Phú Đông cũng là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; địa bàn có điều kiện khó khăn là các xã thuộc huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây. Khi đầu tư dự án vào các địa bàn nêu trên, nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế, tiền thuê đất,...

Nghị định 118/2015/NĐ-CP cũng bổ sung thêm quy định mới nhằm ràng buộc nhà đầu tư bảo đảm thực hiện dự án đầu tư thông qua việc ký quỹ. Theo đó, nhà đầu tư (NĐT) phải ký quỹ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định này. Cụ thể như sau:
- NĐT trúng đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
- NĐT trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định pháp luật về đấu thầu.
- NĐT được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng QSD đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác...
Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

- Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;

- Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

- Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

                                                                                           Thảo Nguyên (P.XTĐT)

Xem thêm Nghị định 118/2015/NĐ-CP   


Tin liên quan
Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư    23/02/2016
Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015    17/12/2015
Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015    17/12/2015
LỚP TẬP HUẤN Quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014    26/10/2015
Lớp tập huấn quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014    14/10/2015