Các văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư Các văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư

LỚP TẬP HUẤN Quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014

LỚP TẬP HUẤN

Quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014

     Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2014 với nhiều thay đổi quan trọng, đột phá về thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

     Luật Doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện hiện nay, đánh dấu những đổi mới rất quan trọng liên quan đến doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của các doanh nghiệp, nhất là khi tỉnh ta đã và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững.

Xuất phát từ tình hình nêu trên, ngày 22-10-2015 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tiền Giang phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng kinh tế kế hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn "Quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành luật".

     Đến dự và khai mạc lớp học có ông Đoàn Văn Phương Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Hồng Châu Giám đốc Cty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp và hơn 120 học viên thuộc các đơn vị và người đại diện của các công ty; cán bộ làm công tác Thư ký Hội đồng quản trị tại các công ty cổ phần, kế toán trưởng, trưởng phòng TCLĐ các doanh nghiệp... 

   Mục đích của lớp tập huấn lần này giúp cho doanh nghiệp trong tỉnh nắm vững những kiến thức cơ bản về Luật Doanh nghiệp, qua đó giúp cho doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đồng thời tránh những rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh do luật thay đổi.

 

     Qua một ngày tham gia lớp tập huấn, các học viên đã trang bị và nắm vững những kiến thức cốt lõi cũng như những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 so với Luật Doanh nghiệp 2005 về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh; trình tự hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thay đổi doanh nghiệp...Đăc biệt là quyền tự do kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh; cải cách thủ tục về con dấu; quy định về người đại diện theo pháp luật; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp...

Nguồn: Vân (P.XTĐT)

 


Tin liên quan
Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư    23/02/2016
Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015    17/12/2015
Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015    17/12/2015
LỚP TẬP HUẤN Quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014    26/10/2015
Lớp tập huấn quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014    14/10/2015